STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE
DZIECIAKOWO

Sprawozdanie 2019:

Sprawozdanie 2018:

Sprawozdanie 2017: