STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE
DZIECIAKOWO

Sprawozdanie 2017:

Sprawozdanie 2018: