STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE
DZIECIAKOWO

Informujemy, że w dniach od 30.05.2016 do 10.07.2016 zrealizowaliśmy projekt "Szczęśliwa Rodzina" na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedniego rodzicielstwa, którego celem jest wsparcie i pedagogizacja rodziców, umocnienie więzi między rodzicami i dziećmi oraz pomoc w naprawianiu błędów wychowawczych.

W ramach działań odbyły się:

  • dwie konferencje tematyczne dla rodziców;
  • indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem;
  • piknik rodzinny „Postaw na rodzinę”;
  • przedstawienie dla dzieci wystawione przez rodziców.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.