STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE
DZIECIAKOWO

Informujemy, że w dniach od 01.06.2016 do 14.10.2016 realizujemy projekt "Bawimy się i uczymy na ludową nutę" którego celem jest przeprowadzenie cyklu zajeć muzycznych oraz utwaorzenie przedszkolnego zespołu tańca ludowego we współpracy z Kapelą Ludową "Słociniacy". Głównymi założeniami inicjatywy jest także wychowanie dzieci w duchu zrozumienia i poszanowania wartości, tradycji i kultury regionalnej oraz jej twórców.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.”